Episoade: Episodul V


image

RO

Îi pândeam buzele fără să vreau să îl sărut în acea clipă și încercam să-i citesc în ochi ce va urma, căci mă simțeam pierdută și captivă într-un Univers în care numai eu și el existăm, vizitați de fantome cu pas grăbit care se pierd în noapte. Apropierea părea nefirească dar dorită, fiecare centimentru care ne despărțea sau ne apropia și fiecare moment în care ne regăseam, le conștientizam, ceea ce nu e normal, căci acestea sunt banalități și brutalități pentru momentele de meditație în care visez și mă străduiesc să fiu împăcată cu ceea ce simt și trăiesc.

M-am purtat cum nu-mi stă în fire. Vroiam să îl protejez și să cred că fac bine ceea ce fac. Stăteam mereu lângă el și nu acceptam ca o altă fată să îi fure privirile pe care doar eu le merit și pe care doar eu știu cum să le primesc, căci eu pot să văd în el esența pură și spiritul liber, dorința și frumusețea, toate aceste substraturi pe care oamenii din jur nici măcar nu le bănuiesc.

Întâlneam simțiri de care nu știam că sunt capabilă. Orgasmul unei atingeri inofensive mi-a cuprins tot corpul și nu m-a lăsat să respir pentru câteva secunde, sentimentul era puternic și cutremurător, precum un salt de la altitudini mari sau o gură de aer după scufundări. Dacă ar fi fost palpabil, sentimentul acelei atingeri ar fi construit un colț de rai numai pentru noi doi, un colț care s-ar extinde în lumea întreagă și ar fermeca fiecare loc care nu e pentru noi ca să ia formă după bunul nostru plac, trăind într-o lume construită dintr-o atingere pe care am simțit-o divină prin simplitatea și sinceritatea ei, o lume construită de atingerea ta care mi-a încălzit sufletul înghețat și înfrigurat de răutatea întâlnită de-a lungul existenței sale. Într-o seară târzie de iarnă ai adus căldură în sufletul meu, iar acesta s-a trezit la viață precum prințesele din poveștile de basme.

Platonic. Da, platonic. Nu îmi imaginam să simt ceea ce simt, observând că și el împărtășește același sentiment, dar totul să fie platonic și nelipsit de emoție. Stomacul mă doare numai când mă gândesc, iar obrajii îmi ard și ochii se închid pentru a vizualiza mai ușor scenariile inimii.

E palpitant căci nu este cel mai potrivit bărbat pentru mine, însă este acel bărbat care mă poate înțelege și pe care nu mă satur să-l descopăr, cu care aș face lucruri banale și nu m-aș plictisi, cu care monotonia nu ar avea definiție dar cu care, totuși, aș simți că pot să trăiesc zi de zi la fel.

Am deranja și răni orgolii, am câștiga și am pierde oameni, am merge până în capăt și ne-am întoarce pe un alt drum pentru a descoperi și alte căi spre a ne cunoaște și apropia mai mult.

Discuțiile diverse și râsetele pline sunt confirmările unei legături care mă face să zâmbesc și să scriu despre ea, căci nu mă pot abține. Mi-ar fi rușine să știi ce gândesc, de aceea o să scriu ceea ce am scris și voi mai scrie, ajungând la tine și la ceilalți abia acum, acum când citești fiecare cuvânt, când descoperi fiecare gând și sentiment tulburat de o frică nemărginită care mă stăpânește de când te-am cunoscut și anume frica de a te iubi.

EN

Looking at his lips but not want to kiss at that moment and trying to read in his eyes what happens next, because I felt lost and trapped in a Universe in which exist only me and him, seeing the ghosts with hurried steps losting in the night. Closeness of us seem unnatural but desired, each centimeter separating us or approach us and every time we find ourselves, Im aware, which is not normal, because these things are banalities and brutalities for moments of meditation in which I dream and I try to be reconciled with what I feel and live.

I was not as my nature. I wanted to protect him and to think that I do what I do well. Always sat next to him and not accept that another girl would steal glances that only I deserve and that only I know how to get them, because I can see in hes pure essence and free spirit, desire and beauty, all these substrates that people around us do not even guess.

Meet feelings that I did not know that I am capable of. An orgasm of a innocent touch embraced my whole body and not let me breathe for a few seconds, the feeling was strong and terrible, like a jump from high altitudes or a breath after diving. If it were a palpable feeling, that touche would have built a paradise only for you and me, a corner that would extend throughout the world and would captivate every place that is not for us to take shape at our sole discretion, living in a world built out of touch I felt divine by simplicity and sincerity of its, a world built from your touch that warmed my soul from evil encountered frozen and cold throughout its existence. In one late evening winter you brought warmth in my soul, and woke it to life like princesses from fairy tales are woken.

Platonic. Yes, platonic. I never imagined to feel what I feel, noting that he shares the same sentiment, but it is platonic and full of emotion. My stomach hurts just thinking about it, and my cheeks burning and eyes are closing to see easier scenarios of heart. It’s exciting because it is not the best man for me, but it is the man who can understand me and I wont get tired to discover him, with who I would do trivial things without getting bored and with who the monotony would have definition but which, however, I feel I can just live day by day.

We will annoy and hurt the pride of some people, we win and we lose people, we go to the end and we went back another way to discover other ways to know each other and to get close. Discussions are various confirmations and laughter filled makes me smile and write about it, but I can not help. I would be ashamed if you would know what I think, therefore I’ll write what I wrote and you and others will reach this text only now, now when you read every word, every thought and feeling you discover troubled by a boundless fear which is to my mind from the moment when I met, a fear named love.

Reclame

Parerea ta conteaza!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s